Lentilky za oponou

pondělí • 15.45 – 16.45
Oranžová (MŠLENTILKA – Brno-střed, Žerotínovo náměstí 1/2)

Zveme Lentilky k objevování divadla! Budeme rozvíjet představivost, komunikační a sociální dovednosti. Čeká nás práce s hlasem, pohybem i prostorem. A taky spousta legrace!

První hodina: pondělí 26.9.2016

Věkový rozsah: 4–7 let

Kapacita kroužku: 20

Volná místa: 9

Cena za rok: 1000 Kč (500 Kč za pololetí)

Vedoucí kroužku:
Eva Mohaplová, tel. 547 223 074,
(nejlépe Vám poradí s náplní kroužku, vhodností pro Vás/Vaše dítě atp.)

Administrativní kontakt:
Eva Mohaplová, tel. 547 223 074,
(administrativní úkony - rezervace, platby, přesné termíny konání)

Odpovědná osoba:
Petra Kušlová, tel. 734 756 075,
(odpovídá za kvalitu kroužku)

 
Share Button
tisk