Lentilka se rozrostla o další tři třídy

Naše školka Lentilka – firemní mateřská škola Jihomoravského kraje, od 1. září 2016, rozšířila svou kapacitu o tři třídy. Zázemí v nich nalezne dalších 72 dětí nejen zaměstnanců Krajského úřadu JMK, ale i Krajského ředitelství Policie České republiky JMK a Hasičského záchranného sboru JMK. Nové prostory se nacházejí v Brně na ulici Kounicova 16, kde byly slavnostně otevřeny ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou společně s hejtmanem JMK Michalem Haškem.

https://www.mujhejtman.cz/clanek/nove-prostory-skolky-lentilka#galerie

http://www.policie.cz/clanek/deti-policistu-a-hasicu-spolecne-v-nove-skolce.aspx

Share Button