Kdo jsme

		    

Od září 2012 je zřízena v budově KrÚ Firemní mateřská škola Lentilka, která slouží pro děti zaměstnanců KrÚ a příspěvkových organizací JMK.

Lentilka je školské zařízení, které se věnuje dětem od 2 do 7 let. Její hlavní náplní je rozvíjet individuální osobnost každého dítěte a připravit je na vstup do základní školy.

Mateřská škola je složena ze dvou tříd, Modré a Oranžové. Obě třídy se naplňují do počtu 17 dětí na třídu. Do Modré třídy chodí děti od 3 let a do Oranžové od 2,5 let.

Hlavním tématem pro práci s dětmi je barevný svět kolem nás – název našeho ŠVP. Obsahuje v sobě tato témata:

 • Co všechno nás obklopuje?
  Jaká je příroda kolem nás, rostliny a zvířata. Jaké máme prostředí ve třídě? Jací lidé jsou v mém okolí?
 • Seznamujeme se s povoláními!
  Děti poznávají povolání, se kterými se běžně setkávají v životě. Tyto osobnosti chodí do školky za dětmi a ukazují jim, co všechno jejich práce obnáší. Poté se chodí děti dívat i na jejich pracoviště.
 • Kdo jsem a co dokážu?
  Děti poznávají svoji osobnost, jaké jsou jejich síly a možnosti.
 • Já a moji kamarádi!
  Jak se chovám k ostatním dětem? Jak žijeme společně ve školce?
 • Přibližujeme se životu ve společnosti naší zvídavostí a tvořivostí!
  Zajímá nás, co a jak funguje. S kým se můžeme ve společnosti setkat a kdo je od nás jak daleko.