Podmínky přijetí dítěte do MŠ

		        
Podmínky přijetí dítěte
• Zákonný zástupce dítěte je zaměstnancem Jihomoravského kraje zařazeným do Krajského úřadu JmK/ příspěvkové organizace JmK/ Krajského ředitelství policie JmK / Hasičského záchranného sboru JmK
• Dítě má minimální věk 2,5 roku
• MŠ má volné místo
• Vyplnění veškerých dokumentů, které jsou ke stažení na webových stránkách školy, potvrzením lékaře o zdravotním stavu dítěte
• Úhrada měsíčního školného, stravného a kulturního fondu dle stanovené výše

• MŠ nemá vytvořeny podmínky pro přijetí tělesně a mentálně handicapovaných dětí