Průběh dne

		    
 • 6:30–8:30 Příchod dětí do Lentilky
  V tuto dobu postupně přicházejí děti do MŠ, převlečou se za pomoci rodičů v šatně a věci si odloží do skříňky se svojí značkou. Následuje volná hra, činnosti nabízené učitelkou – hudební, výtvarné a pracovní aktivity, hry pro rozvoj jemné a hrubé motoriky…
 • 8:45–9:15 Pohybové cvičení
  Pohybová činnost doprovázená říkankami a písničkami, cvičení s využitím různých pomůcek, pohybové hry, překážkové dráhy. Na závěr cvičení je zařazena zklidňující aktivita, relaxace při poslouchání hudby.
 • 9:15–10:00 Svačina a debatní kroužek
  Při jídle sedí děti u stolečků. Po jídle si uklidí svoje místo a odnesou špinavé nádobí na příslušné místo. Děti jsou vedeny k samostatnosti. Debatní kroužek je řízenou činností, kde se děti učí básničky a písničky, připravují dramatické scénky a rozebírají témata ze života a dění kolem. Pomůckami jsou např. obrázky na magnetické tabuli, hračky atd. Na začátku kroužku se každé dítě posadí na pěnové kolečko a všichni se společně přivítají básničkou:
“Dobrý den, dobrý den,
dneska máme krásný den.
Máme ruce na tleskání
a nožičky na dupání.
Dobrý den, dobrý den,
dneska zlobit nebudem!”
 • 10:00–12:00 Pobyt venku
  Děti jsou vedeny k samostatnosti při oblékání a vysvlékání v šatně. Pobyt venku tráví na hřišti, které patří ke škole nebo cestují do okolí. Vždy je dětem nabídnutý prostor k volnému proběhnutí.
 • 12:00–13:00 Oběd a odchod domů
  Děti si u oběda opět trénují sebeobsluhu a odhadují množství potravin a tekutin, které zvládnou sníst a vypít. 12:30–13:00 odchází domů děti, které ve školce nebudou trávit čas do odpoledne.
 • 13:00–15:00 Odpolední odpočinek
  Děti se převléknou do pyžama a jdou každý na své lehátko odpočívat. Při poslechu pohádky usínají.
 • 15:00–17:00 Odpolední program
  Po probuzení se jdou děti nasvačit a zbytek odpoledne tráví volnou hrou, dokud si je nevyzvednou rodiče.

Veškerý program je přizpůsoben aktuálnímu počtu dětí a může být pozměněn dle individuálních potřeb.