Registrace

Registrací souhlasím s obchodními podmínkami SVČ Lužánky.

Děkujeme!

Na Vaši adresu jmenouzivatele@poskytovatel.cz byl zaslán potvrzovací email.

Otevřete potvrzovací e-mail a dokončete registraci.

Nevíte si rady?
Zde najdete nápovědu.

Vítejte!

Vaše registrace byla úspěšně dokončena. Co dále? Vyplnit osobní profil Přidat dítě Zobrazit nápovědu

Nové heslo

Hotovo!

Změna hesla byla úspěšně dokončena
Napište nám
Máte dotaz nebo připomínku?
Využijte náš kontaktní formulář nebo pište na email dotazy@luzanky.cz.
V nutných případech nás můžete kontaktovat na tel. 734 152 858.

(S dotazy ohledně konkrétní aktivity doporučujeme obrátit se přímo na vedoucího či administrativní kontakt - kontaktní údaje najdete na stránce aktivity.)
*
povinné
*
povinné
*
povinné

Přijimací řízení

Den otevřených dveří v mateřské škole se ruší.


Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 

Vzhledem k mimořádným opatřením se i letos koná zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 bez osobního setkání zákonných zástupců a dětí v mateřské škole.

Přihlášku je možné podat v termínu od 2. do 16. 5. 2021 na adresu Lentilka – firemní mateřská škola JMK, Žerotínovo nám. 1, Brno, 601 82:

 1. do datové schránky školy (s7jntf3),

 2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (na mail kuslova@luzanky.cz),

 3. poštou na adresu Lentilka – firemní mateřská škola JMK, Žerotínovo nám. 1, Brno, 601 82 nebo vhozením do schránky na zmiňované adrese.


Nutné dokumenty k doložení:

 1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 2. Potvrzení lékaře na žádosti (není doporučeno navštěvovat lékaře) nebo čestné prohlášení o očkování + kopie očkovacího průkazu,

 3. Kopie rodného listu dítěte

 4. Potvrzení zaměstnavatele

 5. Kopie doporučení školského poradenského zařízení, pokud v něm bylo dítě vyšetřeno a je vzděláváno dle přiznaných podpůrných opatření.

 6. Oprávnění k zastupování dítěte, pokud dítě zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce.


Po přijetí veškerých dokumentů bude na mail uvedený v žádosti k předškolnímu vzdělávání zasláno identifikační číslo, pod kterým budou v týdnu od 24. 5. 2021 zveřejněny na 30 dnů výsledky přijímacího řízení.
 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (PDF, DOC)
Osobní údaje o dítěti, nástup od, preferované pracoviště/třída, adresa spádové školy, osobní údaje o zákonných zástupcích, zaměstnavatel, nástup do zaměstnání od konkrétního data, sourozenci, kteří jsou již přijati do Lentilky, vyjádření dětského lékaře, kontaktní údaje zákonného zástupce, podpis žadatele.

Potvrzení zaměstnavatele (PDF, DOC)
Údaje o zaměstnání a nástupu do zaměstnání zákonného zástupce dítěte, podpis a razítko organizace.


 

Podmínky pro přijetí dítěte do MŠ

Dítě je na základě žádosti zákonného zástupce přijato do mateřské školy, pokud splňuje všechny následující podmínky:

 • Alespoň jeden ze zákonných zástupců dítěte je zaměstnancem Jihomoravského kraje zařazeným do Krajského úřadu JMK / příspěvkové organizace JMK / Krajského ředitelství policie JMK / Hasičského záchranného sboru JMK / Ústavního soudu České republiky.
 • Dítě má v den nástupu do MŠ dokončen veškerý povinný očkovací cyklus.
 • Zákonný zástupce dodal do MŠ veškeré dokumenty potřebné k přijetí dítěte (viz výše).
 • MŠ má volné místo.

Nástup dítěte do MŠ je možný i během školního roku. Dítě je však nutno přihlásit již od začátku daného školního roku. K tomuto případu slouží v Žádosti k předškolnímu vzdělávání položka Datum nástupu. Pokud má mateřská škola volnou kapacitu, přijímá děti i během roku.


Hodnotící kritéria (PDF)

 

Ukončení docházky dítěte do MŠ

Dítě docházející do MŠ Lentilka ukončuje docházku do školy, dojde-li k některé z následujících podmínek:

 • Dítě dovrší věku a podmínek nástupu do ZŠ.
 • Dítě se během prvních tří měsíců dostatečně neadaptovalo na chod a fungování MŠ a rodičům je doporučeno prozatímní setrvání dítěte v domácím prostředí.
 • Dítě se chová agresivně vůči ostatním dětem ve škole (kouše je, bije atp.) či závažně ničí majetek školy.
 • Zákonný zástupce dítěte řádně a v daném termínu nehradí školné nebo stravné.
 • Zákonný zástupce ukončil nebo mu byl ukončen pracovní poměr ve školou požadované instituci. Pokud má mateřská škola volnou kapacitu, dítě smí opustit školu až na konci daného pololetí. Pokud má mateřská škola další zájemce o přijetí, toto dítě ukončuje docházku na konci aktuálního měsíce, ve výjimečných případech na konci měsíce následujícího. V obou výše zmíněných případech musí zákonný zástupce uhradit náklady spojené s docházkou dítěte do MŠ nad rámec školného a příspěvku poskytnutého MŠMT (úplata za školné se tedy skládá ze školného a poměrné částky dříve dotované zřizovatelem).

Je v pravomoci vedoucí mateřské školy ukončit docházku dítěte do MŠ v případě, kdy zákonný zástupce opakovaně porušuje školní řád, např. Při pozdním vyzvedávání dětí. Stejně tak je v pravomoci vedoucí mateřské školy ukončit docházku dítěte do MŠ, pokud dítě déle než 15 pracovních dní neomluveno z docházky v mateřské škole.

 

Důležité dokumenty ke stažení

 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (PDF, DOC)
 • Potvrzení zaměstnavatele (PDF, DOC)
 • Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (PDF)
 • Úplata za předškolní vzdělávání (PDF)