Registrace

Registrací souhlasím s obchodními podmínkami SVČ Lužánky.

Děkujeme!

Na Vaši adresu jmenouzivatele@poskytovatel.cz byl zaslán potvrzovací email.

Otevřete potvrzovací e-mail a dokončete registraci.

Nevíte si rady?
Zde najdete nápovědu.

Vítejte!

Vaše registrace byla úspěšně dokončena. Co dále? Vyplnit osobní profil Přidat dítě Zobrazit nápovědu

Nové heslo

Hotovo!

Změna hesla byla úspěšně dokončena
Napište nám
Máte dotaz nebo připomínku?
Využijte náš kontaktní formulář nebo pište na email dotazy@luzanky.cz.
V nutných případech nás můžete kontaktovat na tel. 734 152 858.

(S dotazy ohledně konkrétní aktivity doporučujeme obrátit se přímo na vedoucího či administrativní kontakt - kontaktní údaje najdete na stránce aktivity.)
*
povinné
*
povinné
*
povinné

Projekty

Mateřská škola Lentilka se zapojuje do mnohých ekologických i jinak zaměřených projektů, jejichž myšlenky a vize přijímá za své.

Projekt Odpovědná škola je inovativní v tom, že učí školy komplexnímu pohledu na společenskou odpovědnost. Nenásilnou formou dětem a studentům ukazuje, co všechno mohou ovlivnit a co může pro druhé znamenat jejich zájem. Proto je dobré seznamovat s pojmem společenská odpovědnost (CSR) všechny vzdělávací stupně a inspirovat k odpovědnému chování ostatní, podpora vědy a výzkumu v rámci společenské odpovědnosti vše završuje.

Projekt s názvem Recyklohraní aneb ukliďme si svět, je školní recyklační program, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Projekt Klokanovy školky podporuje vzájemné učení mateřských škol síťováním a vznikem Center kolegiální podpory. Cílem je prohloubit dovednosti pedagogů v oblasti poznání a stimulace dítěte formou workshopů, výměny a sdílení zkušeností a díky propojení se stážemi a ověřováním metodických pomůcek přinést ucelený podnětový materiál pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Lentilka je členem tohoto projektu a zároveň Centrem kolegiální podpory pro Jihomoravský kraj.

FÍHA – DÝHA je celorepublikový projekt, který vznikl na podporu povědomí o kvalitě přírodních materiálů u dětí a studentů nejen v rámci vyučování a zájmových kroužků, ale i v praktickém životě. Dřevo totiž bývá často až nesmyslně nahrazováno plastovými či jinak umělými materiály. Dýha je přírodní nealergický materiál, který umožní dětem prvotní seznámení s přírodní surovinou.

V rámci OPVVV, výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I., probíhá v naší MŠ projekt Lentilka - firemní MŠ JMK.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a pomůže mateřské škole Lentilka při integraci dvouletých dětí do dětského kolektivu, a to personálním posílením o chůvu. Chůva v mateřské škole pomáhá pedagogickým pracovníkům s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dětí, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dětí.