Registrace

Registrací souhlasím s obchodními podmínkami SVČ Lužánky.

Děkujeme!

Na Vaši adresu jmenouzivatele@poskytovatel.cz byl zaslán potvrzovací email.

Otevřete potvrzovací e-mail a dokončete registraci.

Nevíte si rady?
Zde najdete nápovědu.

Vítejte!

Vaše registrace byla úspěšně dokončena. Co dále? Vyplnit osobní profil Přidat dítě Zobrazit nápovědu

Nové heslo

Hotovo!

Změna hesla byla úspěšně dokončena

Průběh dne a otevírací doba

Otevírací doba

 
  •  6:30 - 7:30 děti se schází v Oranžové třídě 
  •  do 8:30 příchod všech dětí do školky
  •  12:30 - 13:00 vyzvedávání dětí po obědě
  •  15:00 - 16:50 vyzvedávání dětí po odpoledním odpočinku
  •  16:15 - 16:50 všechny děti jsou v Modré třídě
  •  Od 16:50 děti jsou již v šatnách
 

 

 

Rámcový režim dne

6.30 – 8.30 Příchod dětí do Lentilky
Děti se scházejí v MŠ od 6.30 do 8.30 hodin. Ve výjimečných případech a po dohodě s učitelkou, je možný nástup dítěte do MŠ během dopoledne tak, aby nenarušoval výchovně-vzdělávací práci.

Za pomoci rodičů se děti v šatně převléknou a věci si odloží do skříňky se svojí značkou. Následuje volná hra, činnosti nabízené učitelkou – hudební, výtvarné a pracovní aktivity, hry pro rozvoj jemné a hrubé motoriky...

8.30 – 10:00 Didaktická část s různým zaměřením, dopolední svačina
Tato část dne se věnuje pohybové činnosti doprovázené říkankami a písničkami, cvičením s využitím různých pomůcek, překážkové dráhy. Výtvarné a pracovní činnosti, dramatizaci, zpívání s hudebními nástroji, rozvoji potřebných oblastí osobnosti dítěte.

Kolem 9. hodiny se děti schází u dopolední svačiny. Při jídle sedí děti u stolečků. Po svačině si uklidí svoje místo a odnesou špinavé nádobí na příslušné místo. Děti jsou vedeny k samostatnosti.

Debatní kroužek je řízenou činností, kde se děti učí básničky a písničky, připravují dramatické scénky a rozebírají témata ze života, z aktuálního TVP a dění kolem. Pomůckami jsou např. obrázky na magnetické tabuli, hračky, filmové a hudební ukázky, návštěvy různých zařízení atd.

10.00 – 12.00 Pobyt venku
Děti jsou vedeny k samostatnosti při oblékání a svlékání v šatně. Pobyt venku tráví na hřišti, které patří ke škole, nebo cestují do okolí. Vždy je dětem nabídnut prostor k volnému proběhnutí.

12.00 – 13.00 Oběd a odchod domů
Děti si u oběda opět trénují sebeobsluhu.
12:30 – 13:00 odchází domů děti, které ve školce nebudou trávit odpolední odpočinek.

13.00 – 15.00 Odpolední odpočinek
Děti se převléknou do pyžama a jdou každý na své lehátko odpočívat. Při poslechu pohádky usínají. Pokud dítě neusíná, je mu nabídnuta klidná aktivita na lehátku (prohlížení knih, plnění pracovních listů, skládání puzzle atd.).

15.00 – 16.15 Odpolední program
Po odpočinku či probuzení se jdou děti nasvačit a zbytek odpoledne tráví volnou hrou nebo činností připravenou učitelkou, dokud si je nevyzvednou rodiče.

16.15 - 16.50 Odpolední program v Modré třídě pro všechny děti

od 16.50 jsou děti v šatnách

17.00 Mateřská škola je uzavřena
 

Veškerý program je přizpůsoben aktuálnímu dění a může být pozměněn dle individuálních potřeb dětí.