Registrace

Registrací souhlasím s obchodními podmínkami SVČ Lužánky.

Děkujeme!

Na Vaši adresu jmenouzivatele@poskytovatel.cz byl zaslán potvrzovací email.

Otevřete potvrzovací e-mail a dokončete registraci.

Nevíte si rady?
Zde najdete nápovědu.

Vítejte!

Vaše registrace byla úspěšně dokončena. Co dále? Vyplnit osobní profil Přidat dítě Zobrazit nápovědu

Nové heslo

Hotovo!

Změna hesla byla úspěšně dokončena

Život v Lentilce

 

Vize Lentilky

Vizí Lentilky je být uznávanou mateřskou školou s pestrým výukovým programem, s individuálním přístupem ke každému dítěti, s kvalitními didaktickými pomůckami i hračkami. Mateřská škola si taktéž zakládá na cenové dostupnosti s bohatou nabídkou zájmových aktivit a dalších kulturních akcí pro děti, udržuje si vysokou pedagogickou odbornost s možností dalšího růstu a pracuje podle nejnovějších výukových metod.

 

Poslání Lentilky

Naším posláním je vytvořit z mateřské školy místo, ve kterém děti prožijí šťastné dětství, kde se cítí spokojeně a bezpečně a kde se postupným učením rozvíjí jejich osobnost, která bude připravena na další cestu životem.


 

Filozofie školy

Naše mateřská škola se nachází v centru města Brna, proto je naší filozofií především osvojení si základních pravidel bezpečného chování předškolního dítěte. V tomto věku je potřeba položit základ pro pochopení ohleduplného a bezpečného chování ve společnosti.

V různých situacích si děti všímají dění i problémů v okolí mateřské školy. Učí se pravidlům soužití, samy se podílejí na vytváření jasných pravidel chování ve skupině tak, aby vytvořily spolehlivý kolektiv kamarádů. Učí se zvládat prostorovou orientaci, rozvíjet smyslové vnímání a zvládat základní pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky. Zdokonalují své chování natolik, aby nebylo ohrožováno zdraví a bezpečí nejen jejich vlastní, ale i ostatních lidí.

Proto samy děti nabízí výukový program pro své vrstevníky pod vedením kvalifikovaných lektorek
s názornými a praktickými ukázkami, jak se zachovat v nejrůznějších nebezpečných situacích.

 

►  O Lentilce     
     Aktivity MŠ     
►  Pohybové aktivity     
►  Polytechnika   
►  Školka v přírodě     
►  Přijetí dítěte mladšího 3 let do MŠ 
►  Podmínky k přijetí dítěte do MŠ       
►  Potřebná vybavenost dítěte v Lentilce     
►  Povinné předškolní vzdělávání           
►  Omluvenka předškoláka (PDF)
►  Letní provoz